فیت نس در بدن سازی

برای افراد تازه کاری که می خواهند زود تر به تناسب اندام برسند

اسختن خروس در کورل


+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 10:26  توسط حسین جمهوری  | 

فلو کردن

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی ۱۳۹۰ساعت 10:1  توسط حسین جمهوری  | 

فلوکردن بگراند

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی ۱۳۹۰ساعت 9:57  توسط حسین جمهوری  | 

حرکت ماشین

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی ۱۳۹۰ساعت 9:54  توسط حسین جمهوری  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:29  توسط حسین جمهوری  | 

روتوش عکس

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:21  توسط حسین جمهوری  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:20  توسط حسین جمهوری  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:12  توسط حسین جمهوری  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:40  توسط حسین جمهوری  | 

در سال 2010

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۰ساعت 10:36  توسط حسین جمهوری  |